Webinar en nieuwe trainingen STO | Inventarisatie van content voor innovatieve toepassingen | Meld wijzigingen in personeelsbestand STO
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Voortgangsrapportage | Nieuwe webinars STO gepland | Onderwijsbevoegdhedenstelsel | Regionale LOB-visie en STO | Doorstroomcijfers in regioportretten Online lezen  |  Afmelden
Sterk Techniek onderwijs
6 september 2022
Meld u aan voor de landelijke dag van Sterk Techniekonderwijs
Beste heer/mevrouw,
U kunt nog aanmelden voor de landelijke dag van STO
Op maandag 19 september 2022 vindt de landelijke dag van Sterk Techniekonderwijs plaats in het Museum Speelklok in Utrecht. De dag staat in het teken van de STO-regio’s verbinden, inspireren en informeren. Per regio kunt u als programmaleider twee extra personen die een bijdrage leveren aan STO meenemen. Denk daarbij aan deelprojectleiders, bestuurders en werkgevers/bedrijven. Het thema van de dag is het borgen van Sterk Techniekonderwijs.
Meld u aan 
STO LIVE: webinar over de samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO
In veel STO-regio’s wordt er goed samengewerkt met het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Maar hoe ziet dit er nu precies uit in de praktijk? Welke kansen en mogelijkheden zijn er om leerlingen van het PRO en VSO hun talenten voor de techniek te laten ontdekken?
Meld u aan
VR, ER, AR brillen, lenzen: welke content gebruikt u?
Sterk Techniekonderwijs neemt deel aan het zogenaamde ‘groeifonds’ (eerder Wopke-Wiebes-fonds). Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van content voor het gebruik van innovatieve toepassingen als hololenzen, VR-brillen, ER en AR toepassingen.
Lees het bericht
Meld wijzigingen in personeelsbestand van scholen
Rond de zomervakantie doen zich altijd wijzigingen voor in het personeelsbestand van scholen. Ook binnen Sterk Techniekonderwijs hebben we daar mee te maken. Er komen nieuwe penvoerders en nieuwe programmaleiders. We vragen u deze wijzigingen te melden, zodat we de regiopagina van uw regio op de website Sterk Techniekonderwijs actueel kunnen houden.
Lees meer 
Vernieuwde digitale training 'Samen Veranderen' start vanaf november
Steeds meer STO-regio’s werken toe naar de structurele fase en planvorming maakt deels plaats voor de borging en integratie van het programma in de scholen. De vernieuwde training ‘Samen Veranderen’ gaat uit van deze actuele context en de nieuwe uitdagingen die deze fase brengt. 
Lees het bericht
Sterk Techniekonderwijs: zo zit dat!
Bent u dit schooljaar gestart als directeur van een vmbo-school, als penvoerder of als (deel)programma-leider Sterk Techniekonderwijs, spijker uw kennis over STO dan snel bij tijdens de introductie Sterk Techniekonderwijs. Aan bod komen o.a. subsidievoorwaarden en mogelijkheden. 
Lees het bericht
Bijeenkomsten
19 / 9
 
Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs
10 / 10
 
Introductiebijeenkomst Sterk Techniekonderwijs
12 / 10
 
STO LIVE: webinar 'De samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO'
10 / 11
 
Digitale basistraining 'Samen Veranderen 2022-2023'
Inspiratievoorbeelden
Zeepkistenrace als ultieme invulling van keuzevakken
Wat doe je als je leerlingen D&P in acht weken kennis wilt laten maken met techniek? Dan laat je ze zelf een zeepkist bouwen waarmee ze aan het eind van het schooljaar een zeepkistenrace houden. Max Wagener, docent én fervent techneut, kwam op dit lumineuze idee en voerde het nog uit ook.
Lees het inspiratievoorbeeld
STOkkie: hét 'Tikkie' voor cofinanciering
Veel STO-regio’s zullen het herkennen: een goede en efficiënte administratie van de cofinanciering. Ook STO West-Brabant Midden worstelde met dit probleem. “Dat moet toch anders kunnen”, dacht projectleider Lieke van Genderen. Ze hebben het gevonden: STOkkie!
Lees het inspiratievoorbeeld
FAQ
Een vraag over Sterk Techniekonderwijs? Kijk tussen de veelgestelde vragen. Grote kans dat het antwoord op uw vraag erbij staat.  
Veelgestelde vragen
Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.
Twitter   LinkedIn   Youtube