Leerlabs SBO | Terugkijken webinar doorlopende leerroute melden bij DUO | Komende activiteiten en netwerkbijeenkomst
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
19 mei 2022
'De praatplaat maakt complexe zaken overzichtelijk'

Beste heer/mevrouw,
 

Doorlopende leerlijnen bij mboRijnland: 'De praatplaat maakt complexe zaken overzichtelijk'
Bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen spelen zoveel aspecten mee dat het soms lastig is het overzicht te bewaren. Marianne Molsbergen, Programmamanager Doorlopende Leerlijnen bij mboRijnland, liet daarom een zogenaamde ‘Praatplaat’ ontwerpen, waarop in één oogopslag duidelijk is welke partijen betrokken zijn, en hoe verschillende aspecten met elkaar samenhangen. 
Lees het artikel
Leerlabs SBO: dezelfde taal leren spreken
In 2022 volgen we 14 leerlabs waarin vmbo- en mbo-scholen in het kader van Sterk Beroepsonderwijs in een regio samenwerken aan een goed en toegankelijk onderwijsaanbod en/of doorlopende leerroutes. Eind maart heeft een eerste kennisdelingssessie tussen de leerlabs plaatsgevonden. 
Lees meer
Vraag van de maand
Kan een leerling gedurende het schooljaar starten in een doorlopende leerroute?
Ja, dit kan, maar vmbo en mbo moeten die route dan wel aangemeld hebben als doorlopende leerroute in RIO. Daarnaast moet de betreffende leerling bij ROD gemeld worden. Dat moet door de leerling eerst af te melden voor de opleiding waarin hij zit en daarna aan te melden voor de doorlopende leerroute.
Meer veelgestelde vragen
 
Terugkijken webinar: doorlopende leerroute melden bij DUO

Een leerling in een doorlopende leerroute kan in de VO-fase zitten én aangemeld zijn voor het MBO. Hierdoor kan de leerling bijv. officieel BPV volgen die meetelt voor het mbo-diploma. Over fases en aanmeldingen ging het webinar van 16 mei 2022.
Bekijk de opname
Komende activiteiten
20 juni is het laatste webinar van dit schooljaar. Vanuit het programmateam is voorgesteld dan aandacht te besteden aan de mogelijkheid om met een docententeam vorm te geven aan een doorlopende leerroute. Wij zoeken voor dit webinar een voorbeeld. Werkt u als vmbo en mbo, samen aan een doorlopende leerroute met één docententeam, dan komen we graag in contact met u om te bespreken of uw voorbeeld onderwerp kan zijn van het webinar.
Meld uw voorbeeld
Netwerkbijeenkomst
In de vorige nieuwsbrief stond een poll waarin we u vroegen of u zou komen als er een fysieke bijeenkomst georganiseerd zou worden. De grote meerderheid van de respondenten geeft aan graag weer een keer fysiek bijeen te komen. Het programmateam SBO pakt dit op en organiseert in de tweede helft van september een netwerkbijeenkomst centraal in het land. Zodra de datum en locatie bekend zijn informeren we u hierover via de website en de nieuwsbrief.
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.