Webinar op 7 februari over doorlopende leerroute | Coalitieakkoord 2021-2025 | Nieuwe leerroute constructiewerker op Groene Hart NXT | Nieuwe leerweg verhuist
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Doorlopende leerroute in Assen | Komende webinars | Trainingen nieuwe leerweg | Loopbaanleren | Bestellen krant Sterk beroepsonderwijs Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
20 januari 2022
Nieuwe leerlabs in 2022

Beste heer/mevrouw,
 

Nieuwe leerlabs in 2022
Net voor de kerstvakantie hebben 14 aanvragers voor een leerlab Sterk beroepsonderwijs te horen gekregen dat ze subsidie ontvangen om in hun regio de samenwerking tussen vo- en mbo-instellingen (verder) vorm te geven. In drie regio’s wordt ingezet op duurzame netwerkvorming, in de andere 11 regio’s richt de samenwerking zich op doorlopende leerroutes binnen de mogelijkheden die de ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ biedt. 
Lees het bericht
7 februari: webinar doorlopende leerroutes in Assen
Het dr. Nassaucollege en het Drenthe College in Assen werken aan doorlopende leerlijnen om de overgang van leerlingen van vmbo naar mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Huubs Hubbeling en Karin Stoffers vertellen 7 februari over hun ervaringen.
Aanmelden
Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'
Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord 2021-2025 gepresenteerd. In de onderwijs- en ontwikkelingparagraaf staan onderwijskwaliteit (basis op orde) en kansengelijkheid centraal. Er wordt o.a. geïnvesteerd in voldoende en goede leraren en schoolleiders, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de rijke schooldag. 
Lees het bericht
Techniekdocent Sjaak Okker over de nieuwe leerroute constructiewerker op Groene Hart NXT
Metaaltechniek is een razend populair vak op het Groene Hart NXT. Logisch dus dat er voor de geïntegreerde route in samenwerking met mboRijnland ook in de richting metaal werd gezocht. Leerlingen kunnen nu na de derde klas van het vmbo doorstromen naar de route ‘Constructiewerker'. 
Lees het inspiratievoorbeeld
Nieuwe leerweg verhuist per 1 februari 2022
Per 1 februari 2022 wordt alle informatie over de samenvoeging van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo met een praktijkgericht programma gebundeld op www.nieuweleerweg.nl. U vindt op deze website dan alle bestaande én nieuwe informatie over de nieuwe leerweg. 
Lees het bericht
7 / 2
 
Webinar
Doorlopende leerroute in Assen
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.