Praktijkgericht vak op de havo | Invoering pilot nieuwe leerweg in Lelystad | Terugblik webinars over PTA/OER en de nieuwe leerweg | Kamervragen over Sterk Beroepsonderwijs Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
15 april 2021
Up-date van de stroomdiagrammen met nieuwe cijfers

Beste heer/mevrouw,
 

Leerlingenstromen tussen het vmbo en het mbo
In de stroomdiagrammen “Bestemming na het vmbo” vindt u de leerlingenstromen tussen het vmbo en het mbo. De stroomdiagrammen zijn ge-up-date met de meest recente cijfers van het schooljaar 2019-2020. Ook zijn er in de lay-out enkele wijzingen gemaakt, om de gebruiksvriendelijkheid van de diagrammen te verbeteren. 
Bekijk de stroomdiagrammen
Marc Janssen, vicevoorzitter van het Havoplatform: 'Een praktijkgericht vak, dat willen we op de havo ook!'

Als het aan het Havoplatform ligt, krijgt de ontwikkeling van een praktijkgericht programma navolging op de havo. Marc Janssen van het Havoplatform: ‘Het zou echt recht doen aan de havoleerling.’

Lees het interview
Terugblik webinar 'PTA/OER' (12 april)
Bijna 250 mensen hebben 12 april gekeken naar het webinar over de examinering en afsluiting van een doorlopende of geïntegreerde leerroute.
Bekijk de video
Terugblik webinar nieuwe leerweg (14 april)
14 april zijn tijdens een webinar scholen geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma’s tot nu toe.
Bekijk de video
Afdelingsleider-TL Pieter Spronkers: 'Leerlingen leren in de praktijk zóveel meer dan uit een boekje'
De invoering van de pilot nieuwe leerweg valt in Lelystad samen met een majeure operatie: de samenvoeging van drie brede middelbare scholen op één nieuwe campus, onder de naam Porteum. Pieter Spronkers was vanaf het begin bij dit proces betrokken. 
Lees het interview
Vraag van de maand
In onze doorlopende leerroute bieden we maatschappijleer / burgerschap gezamenlijk aan en sluiten we dit vak met gezamenlijke schoolexamens af. Telt het cijfer mee voor het vmbo en het mbo?
Ja, het cijfer dat een jongere behaalt voor een gezamenlijke / geïntegreerde toets in een doorlopende leerroute kan meetellen voor het examen vmbo en voor de kwalificatie in het mbo. Daarover dient u dan vooraf afspraken met elkaar te maken in een gezamenlijk PTA/OER.
Lees meer FAQ's
Tweede Kamervragen over Sterk Beroepsonderwijs
In december 2020 ontving de Tweede Kamer de brief “Er zit energie in het beroepsonderwijs!”. Hierin informeerden de Ministers Van Engelshoven en Slob de kamer over de voortgang van Sterk Beroepsonderwijs. Naar aanleiding van de brief heeft de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer vragen gesteld. Vorige maand gingen de antwoorden op deze vragen naar de kamer.
Lees de Kamervragen
10 mei: webinar doorlopende leerroutes: praktijkvoorbeeld

Het volgende webinar rond doorlopende leerroutes staat op 10 mei gepland. We willen dan weer heel graag een praktijkvoorbeeld aan het woord laten.

Bent u een doorlopende of geïntegreerde leerroute aan het ontwikkelen en heeft u daarbij ervaringen opgedaan die leerzaam kunnen zijn voor andere regio’s? Meld u dan via het contactformulier op de site. 

Lees meer
10 / 05
 
Bouwen aan sterk beroepsonderwijs
Webinar doorlopende leerroutes: praktijkvoorbeeld
17 / 06
 
Bouwen aan sterk beroepsonderwijs
Webinar over de concept examenprogramma's nieuwe leerweg
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.