Interview met Desirée Kon-Kruisinga van het ROC Da Vinci College over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt | Laatste nieuws over de pilot praktijkgerichte programma's | Clusius College aan de slag met model AIDA | Hoe wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe leerweg? Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
11 maart 2021
Tips voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Beste heer/mevrouw,
 

Een verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijs
Met Desirée Kon-Kruisinga als nieuwe locatiedirecteur haalde het ROC Da Vinci College in Gorinchem een directeur in huis die de sectoren Technologie en Zorg & Welzijn van binnenuit kent. De komende jaren gaat zij zich onder meer hard maken voor het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. ‘We hebben de mensen gewoon heel hard nodig'.
Lees het interview
Pilot praktijkgerichte programma's: met volle energie vooruit, én ruimte voor temporisering indien noodzakelijk
In dit artikel informeren wij u over de stappen die zijn genomen om ruimte te bieden voor temporisering van de pilot praktijkgerichte programma’s, maar ook hoe we samen met veel energie en enthousiasme doorbouwen. 
Lees meer over de pilot
Een nieuwe leerweg: blijf op de hoogte!
We horen graag op welke manier u geïnformeerd wilt worden en welke informatie u nodig heeft om de implementatie van de nieuwe leerweg op uw school voor te bereiden. Beantwoord de korte vragenlijst vóór 31 maart. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Naar de vragenlijst
Clusius College: een boost voor de doorstroom in de groene sector
AIDA is een model uit de marketing-wereld, dat vier stappen beschrijft om een doelgroep aan te zetten tot actie. Op het Clusius College in Noord-Holland gebruikte projectleider Ryanne Sandstra het model om op een slimme manier de groene LOB-activiteiten te structureren, met het doel om de instroom in de groene mbo-opleidingen te vergroten. Hoe ging dat in zijn werk en vooral: heeft het gewerkt?
Lees het interview 
Vraag van de maand
Kan, in een doorlopende leerroute, stage op het vmbo meetellen als BPV voor een mbo-opleiding?
Ja, vmbo-leerlingen kunnen al tijdens hun vmbo-opleiding starten met BPV. Voorwaarden zijn wel dat de BPV plaatsvindt in een erkend leerbedrijf, dat er een BPV-overeenkomst afgesloten wordt, dat leerlingen opdrachten uitvoeren die passen binnen de mbo-opleiding die ze gaan volgen, dat bedrijf en leerlingen zich houden aan de richtlijnen bijv. rond Arbo-wetgeving (jonge leerlingen mogen nog niet alle werkzaamheden verrichten) en dat de BPV beoordeeld wordt door iemand van het mbo of in samenwerking met iemand vanuit het mbo.
BPV op het mbo is verplicht, zonder een voldoende afgesloten BPV kan een student geen diploma behalen. Stage op het vmbo is niet verplicht, ook leerlingen die geen stage lopen kunnen een vmbo-diploma behalen.
Lees meer FAQ's
12 / 04
 
Bouwen aan sterk beroepsonderwijs
Webinar over de overstapoptie en medezeggenschap
Groene lyceum: Doorlopende leerroute vmbo - mbo - hbo
Tijdens het webinar ‘Bouwen aan sterk beroepsonderwijs’ van 8 maart stond de praktijk centraal. Cock Wielaard, beleidsmedewerker onderwijs van Lentiz onderwijsgroep vertelde hoe op twee locaties van Lentiz in totaal ongeveer 100 leerlingen een speciaal traject volgen van vmbo-TL, naar mbo en hbo.
Bekijk het webinar
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.