Cofinanciering onder druk - en nu? | Interview met Leen Prins, landelijk ondersteuner STO | Webinars Sterk Techniekonderwijs LIVE | Martinuscollege in Grootebroek helpt ouderen met techniek Online lezen  |  Afmelden
Sterk Techniek onderwijs
12 januari 2021
Een jaar Sterk Techniekonderwijs
Beste heer/mevrouw,
Een jaar Sterk Techniekonderwijs
Het lijkt voor velen misschien veel langer, zeker voor regio's die als eersten te horen kregen dat hun plan was goedgekeurd, maar Sterk Techniekonderwijs (STO) is op 1 januari officieel een jaar bezig. Op 1 januari 2020 ging de transitiefase van Sterk Techniekonderwijs officieel van start. Dus niet tijdens de massaal bezochte en succesvolle startbijeenkomst in oktober 2019 in de Jaarbeurs. 
Lees het artikel 
Cofinanciering onder druk - en nu?
Vanwege de corona-pandemie staat bij veel scholen de samenwerking met het bedrijfsleven noodgedwongen op een lager pitje. Scholen maken zich zorgen, want ze voorzien dat het daardoor moeilijk wordt om te voldoen aan de voorwaarde van 10% cofinanciering voor de Subsidieregeling STO. 
Lees het interview met OCW
Landelijk ondersteuner Leen Prins kijkt terug op een jaar Sterk Techniekonderwijs
STO is een jaar onderweg. Een goede aanleiding om terug te blikken met enkele ondersteuners. Deze aflevering: Leen Prins, locatiedirecteur van het Schoonhovens College en tevens landelijk ondersteuner en coach voor STO.
Lees het interview 
Vraag van de maand
Kunnen bedrijven die garant staan voor cofinanciering deze geleverde cofinanciering meenemen in hun eigen jaarrekening als gemaakte kosten? 
Ja, kosten van geleverde cofinanciering mogen meegenomen worden in de jaarrekening. Maar dit gebeurt toch al in de reguliere jaarrekeningsystematiek en mag in elk geval niet dubbel. Even uitgaande van geleverde cofinanciering in uren, dat komt het meest voor. De salariskosten van de medewerkers van een bedrijf komen al terug in de verlies- en winstrekening van een bedrijf. Dit is per definitie al het geval. Hierin zijn inbegrepen de salariskosten van de geleverde ureninzet t.b.v. STO. Een bedrijf mag niet nog eens een separate post 'cofinanciering' opvoeren in zijn jaarrekening. Dat zou dubbel op zijn, immers die medewerker zit al in de personele lasten van het bedrijf. 
Meer veelgestelde vragen
Examens 2021: nét even anders
De examens in het VO verlopen in 2021 anders dan anders. Het beroepsgerichte profielvak wordt in 2021 niet afgesloten met een CSPE maar met een schoolexamen. De CE's over de avo-vakken gaan wel 'gewoon door' maar leerlingen en scholen wordt meer voorbereidingstijd en flexibiliteit geboden.
Lees meer over examens
27 / 01
 
Sterk Techniekonderwijs LIVE
Webinar over doorlopende leerroutes
10 / 03
 
Sterk Techniekonderwijs LIVE
Webinar over samenwerking met het primair onderwijs
Inspirerende voorbeelden
Van robotkat tot 3D-film, leerlingen Martinuscollege in Grootebroek helpen ouderen met techniek
De sector zorg krijgt steeds meer met technologie te maken. Daar speelt het Martinuscollege met een nieuw onderwijsconcept op in, vertelt docent Sjaak Jongkind. 
Lees het artikel
Virtuele bedrijfsbezoeken voor leerlingen in Zeeland
Een bedrijfsbezoek kan jongeren een beter idee geven van de werkvloer waar ze later mogelijk zelf terecht komen. Maar in tijden van corona is dat ingewikkelder. Daarom werd in Zeeland het virtuele bedrijfsbezoek bedacht.
Lees het artikel
FAQ
Een vraag over Sterk Techniekonderwijs? Kijk tussen de veelgestelde vragen. Grote kans dat het antwoord op uw vraag erbij staat.  
Veelgestelde vragen
Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.
Twitter   LinkedIn   Youtube