Ontwikkelgroepen en pilot praktijkgerichte programma's van start | Bart Engbers neemt afscheid als voorzitter Platform-TL | Regio's op de voet gevolgd | Bouwsteen 'Studieduur en onderwijstijd' Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
10 december 2020
Ontwikkelgroepen praktijkgerichte examenprogramma's van start

Beste heer/mevrouw,
 

Ontwikkelgroepen praktijkgerichte examenprogramma's van start
Eind oktober is een start gemaakt met de doorontwikkeling van examenprogramma’s die de basis gaan vormen voor praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Monja Lize Antens is projectleider van de doorontwikkelgroepen en Gerie Haartman is lid van een van de doorontwikkelgroepen. Beide komen ze aan het woord.
Lees de interviews 
Pilot praktijkgerichte programma's van start 
Begin november kregen alle scholen die zich hadden aangemeld voor de pilot praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg uitslag van de loting die had plaatsgevonden. Ook benieuwd welke scholen met welk praktijkgericht programma meedoen aan de pilot?
Bekijk de pilotscholen
Bart Engbers neemt afscheid als voorzitter Platform-TL
15 december is de eerste bijeenkomst van de pilotscholen voor de praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Voor Bart Engbers, voorzitter van het Platform Theoretische Leerweg, is het een natuurlijk moment om afscheid te nemen van zijn rol als voorzitter. 
Lees het interview
Vraag van de maand
Wij zijn uitgeloot als pilotschool nieuwe leerweg, maar willen wel verder ontwikkelen, wat kunnen we doen?
Scholen die niet mee kunnen doen aan de pilot praktijkgerichte programma’s nieuwe leerweg, hoeven niet te wachten tot 2024 met het invoeren van een praktijkgericht programma. Zij mogen altijd een extra vak aan hun leerlingen aanbieden en die kan (een variant op) een praktijkgericht programma zijn. U kunt daarbij uitgaan van de concept examenprogramma’s, zodra die in het voorjaar van 2021 beschikbaar zijn, maar kunt tot 2024 ook een eigen invulling geven aan het praktijkgerichte programma bij u op school.
Lees het gehele antwoord
Regio's op de voet gevolgd
Sinds enige tijd volgt het programmateam Sterk beroepsonderwijs een aantal regio’s waarin vmbo- en mbo-scholen werk maken van de beleidslijnen van Sterk Beroepsonderwijs. Zij buigen zich over vraagstukken als ‘Hoe brengen we onze regionale samenwerking een stap verder?’ of ‘Welke mogelijkheden biedt de wet Sterk Beroepsonderwijs ons om doorlopende leerroutes vorm te geven?’. Enkele regio’s benutten dit schooljaar voor het vaststellen van een gezamenlijke ambitie. 
Lees het gehele artikel
Bouwsteen 'Studieduur en onderwijstijd'
In de doorlopende leerroute vmbo-mbo gelden andere regels voor onderwijstijd dan in de rest van het vo of het mbo. In deze bouwsteen leest u over de wettelijke eisen en de ruimte bij het afwijken van de onderwijstijd in een doorlopende leerroute.
Lees meer over de bouwsteen
14 / 12
 
Webinar over de doorlopende leerroute Zorg & Welzijn
11 / 01
 
Webinar over onderwijstijd en teambevoegdheid
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.