Landelijke aanmelddatum MBO opgeschoven naar 1 mei | 't Ravelijn is een van de pilotscholen nieuwe leerweg | Bouwsteen: 'Altijd een passend vervolg' | Pilotscholen praktijkgerichte programma's op de kaart | Webinar over doorlopende leerlijn op 8 maart Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
11 februari 2021
Studiekeuze: Kies met je hart én je hoofd

Beste heer/mevrouw,
 

Mireille Aalfs van ROC Midden Nederland: Kies met je hart én je hoofd
Goed nieuws voor leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze: de inschrijfdatum voor een vervolgopleiding op het mbo is onlangs verschoven van 1 april naar 1 mei. Dat geeft leerlingen extra tijd zich te oriënteren. Maar hoe dóe je dat, in coronatijd? We spreken Mireille Aalfs, contactpersoon beroepskolom vmbo-mbo-hbo bij ROC Midden Nederland.
Lees het interview
Bouwsteen: 'Altijd een passend vervolg'
In een doorlopende leerroute moeten vmbo en mbo afspraken maken over de overstap van jongeren die bij nader inzien niet op hun plaats zitten in de route. Hoe pak je dit als samenwerkende scholen in een doorlopende leerroute aan?
Lees dit in de bouwsteen
Landelijke aanmelddatum MBO opgeschoven naar 1 mei
VO-leerlingen die komend schooljaar starten met een opleiding in het mbo, kunnen zich tot uiterlijk 1 mei aanmelden bij een ROC, AOC of vakopleiding. Normaal is deze aanmelddatum 1 april, maar vanwege het bijzondere schooljaar is dit met een maand verlengd.
Lees het bericht
't Ravelijn in Steenbergen is een van de pilotscholen voor de nieuwe leerweg
Hoe gaat het eigenlijk met de scholen die zijn ingeloot voor de pilots voor de nieuwe leerweg? We nemen contact op met ’t Ravelijn in Steenbergen, waar de pilot nieuwe leerweg een logische voortzetting is van het Technologieprogramma dat de school voorheen aanbood als TechMavo. Een interview met de directeur, de coördinator T&T en een leerling.
Lees de interviews 
Pilotscholen praktijkgerichte programma's op de kaart
Dit schooljaar zijn 137 scholen gestart met de pilot praktijkgerichte programma's. Het gaat om 100 nieuwe pilotscholen, en 37 scholen van de bestaande pilotgroep Technologie en toepassing (T&T). Welke school doet mee met welk programma en waar zijn de scholen gevestigd?
Kijk op de landkaart met pilotscholen
Vraag van de maand
Er wordt gesproken van een doorlopende leerroute en een doorlopende leerlijn. Wat is het verschil?
Met een doorlopende leerroute wordt een route bedoeld die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, dus bijv. gezamenlijk onderwijs, gespreid examen, in het vmbo starten met (een deel van) de mbo opleiding, werken vanuit een gezamenlijke visie en een gezamenlijk PTA/OER, gebruik maken van de mogelijkheid om de teambevoegdheid in te zetten en dat allemaal op basis van afstemming van de inhoud van de programma’s en een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo. In een doorlopende leerlijn worden programma’s vooral inhoudelijk op elkaar afgestemd, maar wordt er geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden zoals die hierboven staan. Vaak vormt een doorlopende leerlijn de start van de ontwikkeling van een doorlopende leerroute.
Lees meer FAQ's
Webinar Bouwen aan sterk beroepsonderwijs verplaatst
De weersomstandigheden waren te onzeker om het webinar van 8 februari door te laten gaan. Het is daarom verschoven naar 8 maart. De doorlopende leerroute van vmbo-tl naar mbo-4 van Lentiz onderwijsgroep staat hierin centraal. U kunt zich nog aanmelden. 
Aanmelden
08 / 03
 
Volgend evenement
Webinar over doorlopende leerlijn vmbo - mbo niv. 4 - hbo
10 / 03
 
Volgend evenement
Sterk Techniekonderwijs LIVE: Webinar over samenwerking met het primair onderwijs
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.