Rapport: het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg | Startbijeenkomst pilot praktijkgerichte programma's | Scholingsaanbod praktijkgerichte programma's niet-pilotscholen | Er zit energie in het beroepsonderwijs! Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
14 januari 2021
Rapport: het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg

Beste heer/mevrouw,
 

Rapport: het leerlingenperspectief op de nieuwe leerweg
Voor de start van de pilot praktijkgerichte programma's heeft YoungWorks op basis van interviews kwalitatief onderzoek gedaan naar leeringen en de nieuwe leerweg. Hoe ervaren jongeren het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? En hoe kijken zij naar de nieuwe leerweg? Het resulteerde in een prikkelend rapport, met genoeg stof tot nadenken. 
Lees over dit rapport 
Startbijeenkomst pilot praktijkgerichte programma´s 
Docenten en hun leidinggevenden van de pilotscholen zijn gistermiddag uit de startblokken gegaan. Naast woorden van welkom van SLO en OCW werd er een filmpje van Youngworks getoond waarin leerlingen aangeven welke meerwaarde zij zien in praktijkgerichte programma‚Äôs en waar zij behoefte aan hebben.
Lees over de startbijeenkomst
Scholingsaanbod praktijkgerichte programma's niet-pilotscholen
De invoering van een praktijkgericht programma vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden. Ook niet-pilotscholen die het praktijkgerichte programma extra curriculair willen gaan invoeren, kunnen zich vanaf nu inschrijven voor basismodules. 
Lees over het scholingsaanbod
Er zit energie in het beroepsonderwijs!
Op 18 december hebben minister van Engelshoven en minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Sterk beroepsonderwijs. In deze voortgangsrapportage geven zij o.a. aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet op de verschillende actielijnen van het programma.
Lees over de voortgangsrapportage
Vraag van de maand
Sinds augustus 2020 kunnen scholen, op grond van de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo, een doorlopende leerroute aanbieden als zij zich aanmelden bij DUO. Op welke manier ziet de Inspectie toe op deze doorlopende leerroutes?
Het nieuwe waarderingskader van de Inspectie treedt naar verwachting per 1 augustus 2021 in werking. Vanaf dat moment zal de Inspectie in haar toezicht rekening gaan houden met de doorlopende leerroute vmbo-mbo. In het waarderingskader is een bijlage opgenomen over deze doorlopende leerroutes. De verplichte samenwerkingsovereenkomst en gecombineerde PTA/OER komen daarin terug.
Lees meer FAQ's
Terugblik webinar Studietijd en onderwijstijd & teambevoegdheid
Tijdens het vierde webinar Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs stonden twee mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt centraal: het op elkaar afstemmen van studieduur en onderwijstijd en het werken met een teambevoegdheid. Met name de teambevoegdheid biedt scholen de mogelijkheid om vmbo- en mbo-docenten als team in te zetten in een doorlopende leerroute.  
Bekijk het webinar
Aanpassingen examens 2021
In verband met de huidige omstandigheden zijn er aanpassingen gedaan aan de examens in het vo in 2021. U leest op de website meer informatie over CSPE's, CE's avo-vakken en digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb.
Lees over examens 2021
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.