Doorlopende leerlijn ICT | | Nieuwe bouwsteen over examinering | Eetbare binnentuin bij mbo-hotelschool | FAQ's doorlopende leerroute | Opname webinar samenwerkingsovereenkomst Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
12 november 2020
Bouwsteen Examinering; wat moet er staan in een gezamenlijk PTA/OER?

Beste heer/mevrouw,
 

Bouwsteen Examinering beschikbaar voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute
Onderdeel van het ontwikkelen van een doorlopende of geïntegreerde leerroute is een gezamenlijk PTA/OER. In dit gemeenschappelijk PTA/OER worden het onderwijs- en examenprogramma beschreven dat leerlingen in de route volgen. Wat er precies in een gezamenlijk PTA/OER moet staan leest u in de bouwsteen Examinering. De komende tijd wordt deze bouwsteen uitgewerkt in een format dat u kunt gebruiken bij het zelf vormgeven van een gezamenlijk PTA/OER.
Lees de bouwsteen Examinering 
Vmbo-school SG Triade in Edam en ROC Horizon College  in Purmerend starten doorlopende leerlijn ICT
Interim-directeur Jeanine van Schendel van SG Triade: “Als vmbo-school willen wij onze leerlingen een aantrekkelijke opleiding aanbieden die goed aansluit op het mbo en die voldoet aan de eisen van het bedrijfsleven.” 
Lees het inspiratievoorbeeld
(V)mbo’ers leggen een ‘eetbare binnentuin’ aan bij mbo-hotelschool in Bergen op Zoom
Een stoere praktijkopdracht waarbij je ook nog kennismaakt met een vervolgopleiding en met de sfeer op het mbo. Soms gaan die dingen prachtig samen. 17 vmbo-leerlingen van Curio steenspil in Halsteren legden, samen met vijf mbo-studenten van de hoveniersopleiding, een binnentuin aan. 
Lees het inspiratievoorbeeld
Vraag van de maand
Wat is het verschil tussen een doorlopende leerroute en een geïntegreerde leerroute?
In een doorlopende leerroute wordt zowel het vmbo-diploma als het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 gehaald. De geïntegreerde route is een route van vmbo BB naar mbo niveau 2 waarin een gedeelte of het gehele vmbo-examen achterwege kan worden gelaten, jongeren ontvangen dan geen vmbo-diploma. Deze route is dus een verbijzondering van de doorlopende leerroute. Als een jongere in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo naar het gezamenlijk oordeel van de vmbo- en mbo-school meer kans heeft om succesvol een startkwalificatie te halen via deze route, kan u de jongere in de gelegenheid stellen om vanaf de bovenbouw van het vmbo deze route te volgen.
Lees meer veelgestelde vragen
Opname webinar over de samenwerkingsovereenkomst
Tijdens het webinar van 9 november is dieper ingegaan op de samenwerkingsovereenkomst. Aan de hand van een presentatie gaf Sabine van der Maarl uitleg over onderwerpen die in de overeenkomst geregeld moeten worden en onderwerpen die geregeld kunnen worden.
Bekijk de opname
Veelgestelde vragen aangepast en uitgebreid
De veelgestelde vragen op de website zijn aangepast en uitgebreid. Vragen die naar aanleiding van de webinars over de doorlopende leerroute zijn gesteld, zijn voorzien van een antwoord en op de website geplaatst.
Lees de FAQ's
14 / 12
 
Webinar over de doorlopende leerroute Zorg & Welzijn
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.