26 oktober: webinar over de wet doorlopende leerroutes | Nieuwe bouwsteen over teambevoegdheid | Interview met Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad | Aanvragen pilots praktijkgerichte programma's Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
15 oktober 2020
Webinars doorlopende leerroutes

Beste heer/mevrouw,
 

Webinars doorlopende leerroutes

Omdat fysieke bijeenkomsten op dit moment niet mogelijk zijn organiseert het programmateam Sterk beroepsonderwijs maandelijks een webinar over een actueel onderwerp. Het eerste webinar staat gepland voor 26 oktober a.s. en gaat over de wet doorlopende leerroutes. Schrijf u in!

Aanmelden webinars
Bouwsteen bevoegdheden
In een doorlopende leerroute kunnen docenten vo en mbo samen, in één team, onderwijs geven aan leerlingen/studenten die deze route volgen. Zij doen dit als team. In de wet doorlopende leerroutes is deze teambevoegdheid vastgelegd.
Lees meer over de bouwsteen
Interview met Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
Mondkapjes, afstandsregels, meer online-onderwijs. Het is een hectische tijd in het mbo en dus voor Adnan Tekin, de nieuwe voorzitter van de MBO Raad. Raken door corona andere onderwerpen ondergesneeuwd? Integendeel, zegt hij. Die krijgen nu juist extra urgentie.
Lees het interview
Vraag van de maand
Hoe betrek ik als vmbo GTL-school het mbo en bedrijfsleven bij de ontwikkelingen?
Er moet voor de ontwikkeling naar de nieuwe leerweg en het vormgeven van een praktijkgericht programma samengewerkt worden met het mbo en het bedrijfsleven. Het is dan ook van belang dat u op tijd de regionale samenwerking opzet dan wel intensiveert. 
Lees het volledige antwoord
Aanvragen pilots praktijkgerichte programma's
Het animo voor de pilot praktijkgerichte programma’s is groot. OCW heeft 330 pilotaanvragen ontvangen. Op dit moment worden alle aanvragen door DUS-I gecontroleerd op volledigheid en wordt scholen, indien nodig, gevraagd aanvullende informatie te leveren. Zodra alle aanvragen volledig zijn, volgt de loting. Naar verwachting horen scholen eind november of ze zijn ingeloot of niet. Op 15 december wordt een grote startbijeenkomst georganiseerd voor alle 136 pilotscholen.
Inspirerend verhaal uit de praktijk
Doorlopende Leerlijn Zorg en Welzijn in Midden-Limburg
Een optimaal leertraject voor elke vmbo- en mbo-leerling binnen Zorg en Welzijn. Dat is de ambitie van het project ‘Doorlopende Leerlijn Zorg en Welzijn’ van ROC Gilde Opleidingen en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Bestuurders Patrick Tummers en Thieu Kikken vinden elkaar op inhoud, maar ook op de uitvoering.
Lees het verhaal
26 / 10
 
Webinar over de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo
9 / 11
 
Webinar over de doorlopende leerroute Zorg & Welzijn
Blijf op de hoogte en volg ons ook op LinkedIn. 
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.