Denk met ons mee over de regiosites! | Intervisie voor programmamanagers | Terugblik op webinar voortgangsrapportage | Handreiking keuzevakken Online lezen  |  Afmelden
Sterk Techniek onderwijs
6 oktober 2020
Webinars in de komende tijd
Beste heer/mevrouw,
STO organiseert drie webinars over actuele thema's
Vanwege corona is het niet mogelijk in 2020 nog fysieke bijeenkomsten te organiseren. Om toch inspirerende voorbeelden en kennis over actuele thema’s binnen Sterk Techniekonderwijs te delen wordt in de laatste maanden van 2020 en januari 2021 maandelijks een webinar georganiseerd. 
Lees meer over de webinars
Denk met ons mee over de regiosite!
Alle STO-regio’s hebben een pagina (of meer pagina’s) op de website van STO. Tijdens zoomsessies met telkens ongeveer 5 personen willen we van gedachten wisselen over de vraag hoe we de regiosites nog aantrekkelijker kunnen maken voor de regio zelf en voor andere belangstellenden.
Lees meer over deze sessies
Intervisie voor programmanagers
De uitvoering van Sterk Techniekonderwijs is de regio is in volle gang. Programmamanagers lopen hierbij vaak tegen soortelijke uitdagingen aan als collega's in andere regio's. Door middel van collegiale intervisie kunnen ervaringen gedeeld en oplossingsrichtingen verkend worden.
Lees meer over collegiale intervisie
Vraag van de maand
Vanwege Corona zijn veel stages geannuleerd. Ook in het najaar 2020 zijn alweer stages geannuleerd. Daardoor is een groot deel van de cofinanciering niet ingezet. Hoe gaan we dat verantwoorden?
Geadviseerd wordt stages zoveel als mogelijk in te halen, maar dit lukt niet altijd. Als inhalen niet lukt bereken dan hoeveel cofinanciering misgelopen is en verantwoord dit in de coronaparagraaf van de voortgangsrapportage. Zorg ervoor dat aan het eind van de subsidieperiode (na december 2023) de 10% cofinanciering daadwerkelijk behaald is.
Meer veelgestelde vragen
Webinar over de voortgangsrapportage
Een voortgangsrapportage is geen verantwoording, dat was de belangrijkste boodschap van het webinar 23 september jongstleden. Het webinar is terug te zien. Ook de presentatie die gebruikt is staat op de website. Op basis van het webinar zijn de veelgestelde vragen bijgewerkt.
Bekijk alle informatie
Handreiking keuzevakken
Veel regio’s gaan de komende tijd aan de slag met de beroepsgerichte keuzevakken. Vaak hebben regio’s zich tot doel gesteld bestaande keuzevakken opnieuw uit te werken en te actualiseren. De handreiking geeft stap voor stap aan hoe u van een examenprogramma komt tot lesmateriaal. 
Lees de handreiking keuzevakken
Vanwege gebleken belangstelling: extra sessie verdiepingsmodule
Deze verdiepingsmodule is bedoeld voor STO-programmamanagers die al onze basistraining ‘Samen Veranderen’ hebben gevolgd. De eerste twee trainingssessies voor de verdiepingsmodule zijn al volgeboekt. We hebben daarom besloten om op 4 november de verdiepingsmodule nog een keer aan te bieden. 
Lees meer over de verdiepingsmodule
Webinar Sterk beroepsonderwijs over de wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Op 26 oktober wordt er een webinar georganiseerd waarin Marion Hoeberichts van OCW een toelichting geeft bij de wet en vragen beantwoordt. Ook verstrekt DUO informatie over het melden van een doorlopende leerroute en de manier waarop leerlingen geteld moeten worden.
Schrijf u in
08 / 10
 
STO-informatie-uurtje
4 / 11
 
Verdiepingsmodule 'Aan de slag met veranderstrategieën'
Inspirerende voorbeelden
Techniek tijdens de zomerschool
Engineer Akil El Addouti probeert basisschoolleerlingen in Schiedam kennis te laten maken met techniek. De lessen passen bij de mogelijkheden op school en worden vormgegeven met hun van de kerndoelen van het onderwijs. Ook tijdens de zomerschool speelt techniek een rol.
Lees het artikel
Vragen stellen en sparren met anderen tijdens het techniekuurtje
Tijdens het techniekuurtje gaan kleine groepen docenten in gesprek over vragen die zij hebben over het STO-programma. Tijdens de online samenkomst gaat het over van alles, van praktijklokalen en facturatie tot uren verdelen en keuzevakken.
Lees het artikel
FAQ
Een vraag over Sterk Techniekonderwijs? Kijk tussen de veelgestelde vragen. Grote kans dat het antwoord op uw vraag erbij staat.  
Veelgestelde vragen
Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.
Twitter   LinkedIn   Youtube