Accountmanagers mbo ondersteunen u bij samenwerking in de regio | Afstandsregels door COVID-19 in het vmbo en mbo | Start u met een doorlopende leerroute vmbo-mbo? Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
10 september 2020
Ondersteuning bij samenwerking in de regio

Beste heer/mevrouw,
 

Accountmanagers mbo ondersteunen u bij samenwerking in de regio

Sterk beroepsonderwijs maak je samen. Een van de eerste mijlpalen is het vormen van een functionerend netwerk in de regio. Het eigenaarschap van het versterken van het beroepsonderwijs ligt uiteraard bij u, maar de accountmanagers van OCW helpen u graag.  

Lees meer over de ondersteuning
Afstandsregels door COVID-19 in het vmbo en mbo
Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het onderwijs. Scholen, docenten en jongeren zijn het afgelopen schooljaar heel flexibel en creatief met de situatie omgegaan. Dat geldt zeker ook voor het beroepsonderwijs, waarbij het aanbieden van lessen op afstand een grote uitdaging is. 
Lees meer over de afstandsregels
Start u met een doorlopende leerroute vmbo-mbo? Vergeet dit niet te melden bij DUO.
U heeft de mogelijkheid om vanaf dit schooljaar doorlopende leerroutes aan te bieden. Zo is er geen drempel meer tussen vmbo en mbo en kunnen jongeren eerder kennismaken met de beroepspraktijk. Er is veel ruimte om invulling te geven aan deze doorlopende leerroutes. 
Lees meer over de doorlopende leerroute
Tip: gebruik de beschikbare bouwstenen voor het succesvol ontwikkelen van een doorlopende leerroute.
Van idee naar uitvoering
Financiële afspraken
Ken uw regio
Samenwerkingsovereenkomst
Webinar 3: nieuwe leerweg: antwoord op veel vragen
3 september is het derde webinar over de nieuwe leerweg uitgezonden. Ook deze keer was er weer veel belangstelling. In dit webinar was er veel aandacht voor de subsidieaanvraag die pilotscholen in moeten dienen om in aanmerking te komen voor een plaatsje in de pilot.
Bekijk het webinar 
Sterk beroepsonderwijs – Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart
In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee typen samenwerkingsinitiatieven.
Lees meer over de digitale kaart
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Leerwerktraject op het Elde College
Het leerwerktraject is een leerroute voor leerlingen die het niet redden in het reguliere programma van de basisberoepsgerichte leerweg. Op het Elde College in Schijndel volgen zij een individueel programma, met extra begeleiding en veel praktijkcomponenten.
Lees het inspiratievoorbeeld
Een doener op het ministerie: leraar-ambtenaar bij OCW
Mbo-docent Jos Stokman werkte een jaar als leraar-ambtenaar op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de bouwstenen voor het succesvol ontwikkelen van een doorgaande leerroute.
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.