Wet doorlopende leerroutes vanaf augustus operationeel | Sterk Techniekonderwijs - Sterk beroepsonderwijs: hoe zit dat? | Aanmelden als pilotschool nieuwe leerweg Online lezen  |  Afmelden
Sterk Techniek onderwijs
30 juni 2020
Regio's zijn in beeld
Beste heer/mevrouw,
Regio's zijn in beeld
Sinds januari is het voor regio’s mogelijk een eigen regio-site in te richten op de site Sterk Techniekonderwijs. Bijna alle regio’s maken intussen van deze mogelijkheid gebruik. In de peiling die afgelopen tijd op de website stond gaf 62% van de respondenten aan de regiosite vooral te bezoeken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de eigen regio, 43% gebruikt regiosites om te zien waar andere regio’s mee bezig zijn en daar inspiratie op te doen.
Lees meer over de regio's
Wet doorlopende leerroutes vanaf augustus operationeel
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2021-2022) kunnen vmbo en mbo samen doorlopende leerroutes vormgeven op basis van de wet ‘doorlopende leerroutes’. Deze wet is eind mei aangenomen door het parlement. Scholen mogen doorlopende leerroutes aanbieden, maar hoeven dat niet.
Lees meer over de doorlopende leerroutes
Sterk Techniekonderwijs - Sterk beroepsonderwijs: hoe zit dat?
Er lopen twee programmalijnen die qua naam op elkaar lijken en qua activiteiten op elkaar aansluiten: Sterk Techniekonderwijs en Sterk beroepsonderwijs. Beide programma’s sluiten nauw op elkaar aan en leveren inspiratievoorbeelden en tools. 
Lees meer over STO en SBO
U kunt zich aanmelden als pilotschool nieuwe leerweg
Vanaf 15 juni kunnen scholen zich aanmelden voor de pilots praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. In de pilot praktijkgerichte programma’s nieuwe leerweg wordt met 136 scholen ervaring opgedaan met een praktijkgericht programma in de GL en TL. 
Meld u aan als pilotschool
Vraag van de maand
Kunnen scholen zowel met Sterk Techniekonderwijs als met de pilot nieuwe leerweg meedoen?
Ja, dat kan. Wel moeten scholen die subsidie ontvangen voor Sterk Techniekonderwijs én de nieuwe leerweg uitkijken dat activiteiten niet dubbel worden gesubsidieerd. Er mag bijvoorbeeld niet 1 machine betaald worden van beide subsidies.
Meer veelgestelde vragen
Lerarenopleidingen moeten zich aanpassen aan hybride docenten
Kunnen lerarenopleidingen voorbereiden op nieuwe vormen van leraarschap? Docenten die het onderwijs willen verlaten zouden er een baan naast moeten zoeken. Dit kan er volgens onderzoekers van Fontys en de Universiteit Utrecht voor zorgen dat ze toch deels voor het onderwijs behouden blijven.
Lees meer over het onderzoek
09 / 07
 
STO-informatie-uurtje
15 / 09
 
Online training 'Samen veranderen'
Training 'Samen veranderen'
Adri den Braber en Esther Klaster over training 'Samen veranderen'
De training ‘Samen veranderen’ is gericht op programmamanagers en project-leiders van STO-regio’s. Onderwerpen als verandermanagement, werken in een netwerk en het bewaken van het gehele proces komen aan bod.
Lees het artikel
Training 'Samen veranderen' draait inzichten, doelen bijstellen en kennis delen
Programmamanagers Özlem Yalvac en Huubs Hubbeling waren bij de eerste training aanwezig en vertellen wat zij eraan gehad hebben. Twee dagen waarin modules werden besproken en inzichten werden uitgewisseld.
Lees het artikel
Fijne vakantie
Dit is de laatste nieuwsbrief Sterk Techniekonderwijs van het schooljaar 2019-2020. We wensen u een goede zomervakantie!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 september 2020.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, schroom dan niet die te stellen via info@sterktechniekonderwijs.nl
FAQ
Een vraag over Sterk Techniekonderwijs? Kijk tussen de veelgestelde vragen. Grote kans dat het antwoord op uw vraag erbij staat.  
Veelgestelde vragen
Contact
Heeft u een vraag over Sterk Techniekonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterktechniekonderwijs.nl.
Twitter   LinkedIn   Youtube