Leerlab Zorg & Welzijn: Concreet werk maken van beleidslijnen | Leerlinggesprekken in de achtertuin | Subsidieregeling pilot nieuwe leerweg | Versterking vmbo-mbo door integratie van keuzevakken en keuzedelen Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
25 juni 2020
Verslag kick-off bijeenkomst van het Leerlab Zorg & Welzijn

Beste heer/mevrouw,
 

Leerlab Zorg & Welzijn: Concreet werk maken van beleidslijnen

'Concreet werk maken van de beleidslijnen van sterk beroepsonderwijs.’ Dat is de insteek van het leerlab Zorg & Welzijn. Tijdens de online kick-off bijeenkomst was er aandacht voor arbeidsmarktontwikkelingen en werden de mogelijkheden onderzocht die de Wet sterk beroepsonderwijs biedt om onder meer doorlopende leerroutes vorm te geven. Ook kwamen succesvolle voorbeelden van samenwerking aan bod. 

Lees het verslag
Veelgestelde vragen subsidieregeling pilot nieuwe leerweg beantwoord
Tijdens het webinar werd uitleg gegeven over de subsidieregeling en het formulier waarmee scholen zich als pilotschool kunnen melden. De vragen die tijdens het webinar gesteld zijn, zijn voorzien van een antwoord en opgenomen in de lijst met veelgestelde vragen op de website.  
Meer over de FAQ
Vraag van de maand
Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes maakt het mogelijk om met één team het onderwijs te verzorgen. Wat betekent deze teambevoegdheid?

In een doorlopende leerroute vmbo-mbo kunnen docenten gezamenlijk één team vormen. De basis van een doorlopende leerroute vmbo-mbo is een gezamenlijk onderwijsprogramma. Hierbij is het essentieel dat docenten samen dat programma samenstellen, het onderwijs op elkaar afstemmen en verzorgen.  
De teambevoegdheid in het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om een gezamenlijk docententeam te vormen voor vak- en sector overstijgende programmaonderdelen. Daarmee zijn leraren en docenten breder inzetbaar dan alleen in het eigen onderwijstype.
Binnen het team als geheel moeten de benodigde bekwaamheidseisen per programmaonderdeel gedekt zijn. De docent die voldoet aan de bekwaamheidseisen voor een bepaald programmaonderdeel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit onderdeel. Het onderwijsteam kan en mag er dus bijvoorbeeld voor kiezen om in een programmaonderdeel dat in vmbo en mbo aan de orde komt, een mbo instructeur lassen met een pdg in het eerste jaar en/of tweede jaar van een doorlopende route (leerjaar 3 en 4 van het vmbo) het onderdeel lassen aan vmbo-leerlingen te verzorgen.

Meer veelgestelde vragen
Leerlinggesprekken in de achtertuin
Leerlingen in een leerwerktraject krijgen meer begeleiding dan andere leerlingen en volgen ook meer stages. We spreken met Gerrie van Doren, docente Leerwerktraject op het Elde College in Schijndel. Hoe hield ze de afgelopen maanden haar leerlingen ‘bij de les’?
Lees het interview
Versterking vmbo-mbo door integratie van keuzevakken en keuzedelen
In Den Haag werken het Corbulo College en ROC Mondriaan aan de integratie van beroepsgerichte vmbo-keuzevakken en mbo-keuzedelen. Hoe pakken ze het precies aan, wat is het voordeel voor de leerlingen en hoe gaat dit project verder nu de scholen weer open zijn? 
Lees het inspiratievoorbeeld
Fijne vakantie
Dit is de laatste nieuwsbrief Sterk beroepsonderwijs van het schooljaar 2019-2020. We wensen u een goede zomervakantie!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 september 2020.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, schroom dan niet die te stellen via info@sterkberoepsonderwijs.nl.
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.