Subsidieregeling bekend | Webinars pilot nieuwe leerweg | Veelgestelde vragen nieuwe leerweg | Bouwsteen 'Van idee naar uitvoering' | Wetsvoorstel doorlopende leerroutes aangenomen Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
11 juni 2020
Subsidieregeling pilot praktijkgerichte programma's nieuwe leerweg bekend

Beste heer/mevrouw,
 

Subsidieaanvraag pilot nieuwe leerweg 
De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg en de praktijkgerichte programma's ervaring opgedaan in een pilot. Deze pilot start in december 2020, eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het eind van het schooljaar 2023-2024. De minister heeft de subsidieregeling getekend en aangeboden aan de Staatscourant.  
Meer over de subsidieaanvraag
Webinars pilot nieuwe leerweg
Sinds 27 mei hebben bijna 1700 mensen het webinar 'Pilotscholen nieuwe leerweg' bekeken. In dit webinar wordt uitleg gegeven over de nieuwe leerweg en de pilot die in december 2020 van start gaat. Op 18 juni wordt een tweede webinar gegeven.
Meer over het webinar
Peiling over doorlopende leerroutes
Gaat u komend schooljaar doorlopende leerroutes vmbo-mbo in de praktijk brengen?
Vul de peiling in!
Veelgestelde vragen en antwoorden nieuwe leerweg
Tijdens het webinar van 27 mei over de nieuwe leerweg zijn veel vragen gesteld. Alle vragen zijn de afgelopen tijd voorzien van een antwoord en te vinden op de site. Uiteraard kunt u uw vragen blijven stellen via het contactformulier.
Bekijk de FAQ
Vraag van de maand
Kan de nieuwe leerweg gebruik maken van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt?
De wet doorlopende leerroutes wordt met ingang van het schooljaar 2020-2021 van kracht en biedt scholen de mogelijkheid een doorlopende leerroute aan te bieden vanaf leerjaar 3 in het vmbo tot het diploma in het mbo. Voor de nieuwe leerweg gaat het om een route naar een opleiding op mbo-niveau 4. Scholen hebben de mogelijkheid één onderwijsprogramma te ontwikkelen. In de pilot voor de nieuwe leerweg die eind 2020 start, zal vanaf het begin aandacht zijn voor doorlopende leerroutes. Pilotscholen moet hun onderwijsprogramma afstemmen met het mbo. Meer informatie over doorlopende leerroutes vindt u in het nieuwsbericht over het wetsvoorstel.
Meer veelgestelde vragen
Bouwsteen 'Van idee naar uitvoering'
In deze bouwsteen worden de stappen van het ontwikkelen van een doorlopende leerroute op
hoofdlijnen genoemd. Deze onderdelen worden in andere bouwstenen verder geconcretiseerd.
Deze bouwsteen beschrijft het proces op hoofdlijnen om te komen tot een doorlopende leerroute.
Meer over deze bouwsteen
Wetsvoorstel doorlopende leerroutes aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 19 mei het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs) aangenomen. Vanaf 1 augustus 2020 treedt de wet in werking. Het maakt stevige samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk. Scholen kunnen daardoor het beroepsonderwijs als één geheel vorm geven.
Meer over het wetsvoorstel
18 / 06
 
Webinar uitleg subsidieaanvraag pilotscholen nieuwe leerweg
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Match2Work brengt de praktijk naar school
Het Tabor College d’Ampte en het Horizon College bogen zich, apart van elkaar, in het programma Match2Work over de casus van DEEN Supermarkten: wat kunnen wij doen om voedselverspilling bij de consument en in de eigen organisatie tegen te gaan?
Lees het inspiratievoorbeeld
Praktijkgericht onderwijs op X11
Op X11, een Utrechtse school voor Media en Vormgeving, krijgen alle leerlingen in alle leerwegen praktijkgericht onderwijs. Daarbij trekt de school samen op met bedrijven en culturele partners. Hoe maken ze ruimte voor praktijk in een doorlopende leerlijn?
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.