Nieuwe leerweg | Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs wordt hamerstuk in de Eerste Kamer | Bouwsteen 'Financiële afspraken' | Lesgeven op afstand bij het Vechtdal College Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
14 mei 2020
27 mei: interactief webinar pilotscholen nieuwe leerweg

Beste heer/mevrouw,
 

De nieuwe leerweg
In het schooljaar 2020-2021 starten pilots met scholen die het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg vormgeven en uitproberen. Vanaf eind 2020 krijgen pilotscholen de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op het praktijkgerichte programma en leerlingen te werven. Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten pilotscholen starten met derdejaars leerlingen in het praktijkgerichte programma. 
Meer over de pilot en het webinar
Wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs wordt hamerstuk in de Eerste Kamer
In de week voor de meivakantie heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo/ Sterk beroepsonderwijs met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor OCW heeft afgelopen dinsdag, op 12 mei 2020, een blanco eindverslag uitgebracht. 
Meer over wetsvoorstel
Peiling 
Wilt u meedoen aan de pilot praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg?
Vul de peiling in!
Bouwsteen 'Financiële afspraken' 
De vmbo-school en de mbo-instelling maken afspraken over wat zij van elkaar nodig hebben om de wet- en regelgeving na te leven bij het ontwikkelen van een gezamenlijke doorlopende leerroute. Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken van financiële afspraken. 
Meer over financiële afspraken
Vraag van de maand
Is een praktijkgericht programma inhoudelijk hetzelfde voor elke school?
In de pilots die eind dit jaar van start gaan, worden meerdere praktijkgerichte programma’s ontwikkeld. In de nieuwe leerweg kan elke school kiezen welke praktijkgerichte programma’s aangeboden worden. Het gaat dan vooral om de vraag welk programma het best bij de regio, de leerlingen en de school past. Het examenprogramma van het gekozen praktijkgerichte programma vormt het uitgangspunt voor het onderwijs, maar examenprogramma’s zijn globaal omschreven en laten ruimte voor de eigen invulling van de docent/school/regio. Vergelijk het met een vreemde taal: in elk examenprogramma staat de kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven. Maar nergens staat om welke tekst het gaat, een boek, een artikel, een strip, een recept, enz. dat mag de school/docent zelf bepalen.
Meer veelgestelde vragen
Stage: alle ruimte voor skilled gamification
Jongeren talenten laten ontwikkelen is een kunst en heel vaak ook onderwijs. Die talenten kunnen rijpen als jongeren stage lopen zodat ze vakbekwamer raken. Een vraaggesprek over stagebegeleiding, skills ontwikkelen en vooral ruimte bieden voor creativiteit en talent.
Lees het interview
27 / 05
 
Interactief webinar pilotscholen nieuwe leerweg
 
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Lesgeven op afstand: 'Op dinsdag spreek ik elke leerling persoonlijk'
Wouter Bos is docent PIE aan het Vechtdal College in Hardenberg. Hoe geeft hij het onderwijs op afstand vorm en hoe houdt hij leerlingen bij de les? ’We hebben ons een slag in de rondte gewerkt, maar het gaf ook energie.’ 
Lees het inspiratievoorbeeld
Samenwerking tussen De Nieuwe Veste en het nabijgelegen Alfa-college
Samenwerken met een mbo lijkt ingewikkeld, maar soms is het zo eenvoudig als bij de school naar binnen stappen en zeggen ‘Ik zoek een kooklokaal’. Marco Welink is docent D&P en innovator bij De Nieuwe Veste in Hardenberg.
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.