Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart | Update van de cijfers over leerlingenstromen tussen vmbo en mbo | Stand van zaken wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
9 april 2020
Ken uw regio: de juiste gegevens op het juiste moment

Beste heer/mevrouw,
 

Bouwsteen 'Ken uw regio' gereed
Deze bouwsteen helpt om keuzes voor doorlopende leerroutes te onderbouwen op basis van bijvoorbeeld arbeidsmarktkenmerken,  leerlingenstromen, toekomstige leerlingaantallen, en meer. Door de data ontstaat een actueel zicht in welke sectoren van de arbeidsmarkt kansen en mogelijkheden op betaalde arbeid zijn.
Meer over deze bouwsteen
Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart
In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van regionale samenwerkingsinitiatieven in vmbo, mbo- en bedrijfsleven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen twee typen samenwerkingsinitiatieven.
Meer over de digitale kaart
Update van de cijfers over leerlingstromen tussen vmbo en mbo
In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. De stroomdiagrammen zijn aangevuld met de laatste twee studiejaren. Ook is uitval toegevoegd en worden bij de mbo-instellingen sectorkamers onderscheiden.
Meer over de stroomdiagrammen
Peiling 
Waar begint u mee als u een doorlopende leerroute vorm gaat geven?
Vul de peiling in!
Voorlichtingsbijeenkomst pilot nieuwe leerweg verschoven
Op 15 april a.s. zou er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar een later moment. Met de coronacrisis is het niet mogelijk om bij elkaar te komen. 
Meer over de pilot
Vraag van de maand
Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Meer informatie en antwoorden op vragen vindt u op de site van Rijksoverheid.
Meer op de site van Rijksoverheid
Gevolgen maatregelen tegen corona voor de behandeling van het wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs
Het plenaire debat over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs) dat op 17 maart op de agenda stond, heeft niet plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. De Tweede Kamer heeft deze week besloten het wetsvoorstel opnieuw op de agenda te zetten.
Meer over de voortgang
Vijfde monitor experimenten doorlopende leerlijnen
In opdracht van het ministerie van OCW voert SEO Economisch Onderzoek gedurende de periode 2014-2022 een monitoronderzoek uit naar het verloop en effect van de experimenten doorlopende leerlijnen. Dit vijfde rapport gaat over 2019. 
Meer over de monitor
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Curio effent loopt vooruit op de nieuwe leerweg
Minder uren theoretisch onderwijs en één dag in de week projectonderwijs. Dat is, kort samengevat, hoe Curio effent in Oosterhout alvast een voorschot neemt op de nieuwe leerweg. Leerlingen blij (minder uren theorie) en leraren uitgedaagd.
Lees het inspiratievoorbeeld
Decaan Harry Vermeulen, Horecavakschool Rotterdam
Samenwerking lukt alleen als je ook op bestuursniveau aanpakt. Harry Vermeulen is decaan van de Horecavakschool Rotterdam. Hij adviseert leerlingen over wat ze ná de Horecavakschool kunnen gaan doen, over vervolgopleidingen aan het mbo.
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.