Informatiebijeenkomst pilotscholen nieuwe leerweg | Soepeler overstap van vmbo naar mbo | In gesprek met Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad | Peiling over doorlopende leerroute Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
12 maart 2020
15 april: informatiebijeenkomst pilotscholen nieuwe leerweg

Beste heer/mevrouw,
 

Schrijf in voor de informatiebijeenkomst pilotscholen nieuwe leerweg 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaan pilots starten met scholen die het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg gaan vormgeven en uitproberen. Pilotscholen gaan het praktijkgericht programma mee ontwikkelen en in praktijk brengen en denken mee over de inrichting van de nieuwe leerweg. Via loting wordt bepaald welke scholen mee mogen doen aan de pilot en subsidie ontvangen. 
Schrijf in voor de pilots
Soepeler overstap van vmbo naar mbo voor studenten zorg en welzijn bij Etty Hillesum Lyceum en Aventus
Leerlingen van de mbo-opleiding Dienstverlening kregen hoog bezoek in hun klas. De ministers Van Engelshoven en Slob van ministerie OCW kwamen een kijkje nemen bij de pilot die het Etty Hillesum Lyceum locatie De Marke en mbo-school Aventus dit schooljaar zijn gestart voor leerlingen in het zorgprofiel.
Lees meer over dit bezoek
Peiling 
Waar begint u mee als u een doorlopende leerroute vorm gaat geven?
Vul de peiling in!
Samen aan het werk: in gesprek met Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad
Als waarnemend voorzitter van de MBO Raad wil Frank van Hout de komende maanden onder meer het discussiestuk 'Toekomst van ons Onderwijs' over het voetlicht brengen. Hoe kijkt hij aan tegen de thema’s die voor het vmbo belangrijk zijn, zoals de doorlopende leerroute en de samenwerking tussen vmbo en mbo? 
Lees het interview
Vraag van de maand
Een school bij ons in de regio wil zich graag aansluiten bij de doorlopende leerroute die wij vorig jaar zijn gestart. Kan dat?
Ja, dit is mogelijk. De samenwerkingsovereenkomst moet worden uitgebreid met de ‘nieuwe’ school (of er kan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld) en bij DUO moeten de scholen melden dat voortaan de nieuwe school meedoet aan de doorlopende leerroute. 
Meer veelgestelde vragen
20 / 03
 
Leerlab 'Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn' in Hoogeveen
24 / 03
 
Denk mee over de bouwsteen 'Stappenplan en ontwerprichtlijnen voor een doorlopende leerroute'
15 / 04
 
Informatiebijeenkomst pilotscholen nieuwe leerweg
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Continueren van vernieuwing op Maurick College
Hoe waarborg je de continuïteit van de vernieuwing vmbo, als de ‘kartrekker’ met pensioen gaat? Op het Maurick College in Vught neemt vmbo Zorg & Welzijn-coördinator Marjan Vorstenbosch ruim de tijd om haar opvolger Nora Stienen in te werken.
Lees het inspiratievoorbeeld
De doorlopende leerlijn en het DaCapo College uit Sittard
Het Dacapo College maakt deel uit van een doorlopende leerlijn waar naast Gilde Opleidingen ook de vmbo's Graaf Huyn College uit Geleen en Groenewald uit Stein deel van uitmaken. Met afgestemde lesprogramma’s wordt doorstromen makkelijker.
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.