Bouwsteen samenwerkingsovereenkomst | Krant Sterk beroepsonderwijs | Denk mee over de bouwstenen voor een doorlopende leerroute | Wetgevingstraject Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
13 februari 2020
Trainingen voor T&T

Beste heer/mevrouw,
 

Scholingsaanbod op Bijscholing vmbo 
Op www.bijscholingvmbo.nl/tt staat een bijscholingsaanbod voor scholen/docenten die overwegen het programma Technologie & toepassing aan te gaan bieden in de nieuwe leerweg. Naast ‘basistrainingen’ die vooral betrekking hebben op visie-ontwikkeling, toetsen en het bouwen van een bedrijvennetwerk rond de school, zijn er trainingen rond nieuwe technologieën die toegepast kunnen worden in de nieuwe leerweg.
Meer over de trainingen
Bouwsteen samenwerkingsovereenkomst
De eerste bouwsteen voor een doorlopende leerroute is beschikbaar: de bouwsteen ‘Samenwerkingovereenkomst doorlopende leerroutes vmbo-mbo’. 
In deze bouwsteen vindt u een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst die aan alle eisen voldoet.
Meer over de bouwsteen
Peiling over bijscholing
In voorbereiding op de implementatie van de nieuwe leerweg wordt bijscholing georganiseerd voor schoolleiders/docenten/coördinatoren. Om zo dicht mogelijk bij uw wensen aan te sluiten horen we graag aan welke scholing u behoefte heeft.
Vul de peiling in!
Krant Sterk beroepsonderwijs
In januari is de krant ‘Sterk beroepsonderwijs’ verschenen. Dit is de zesde krant in een serie over het vmbo-onderwijs, zijn leerlingen en docenten. Dit keer is er veel aandacht voor doorlopende leerroutes en samenwerking tussen vmbo en mbo. 
Meer over de krant
Vraag van de maand
Wij willen leerlingen kennis laten maken met de wereld van arbeid en beroep en ontwikkelen daarom een doorlopende stage als praktijkgericht programma. Leerlingen maken zo 4 uur per week echt kennis met de praktijk. Mag dat?
Stage is voor leerlingen erg belangrijk om praktijkervaring op te doen en draagt bij aan het nadenken over een mogelijke opleiding en/of beroep. Stage is geen doel op zich, het is een manier waarop leerlingen kunnen leren. Een praktijkgericht programma dat alleen uit stage bestaat zal niet goedgekeurd worden. Een praktijkgericht examenprogramma moet vakinhoud hebben, praktijk en theorie, die leerlingen moeten ontwikkelen en die ze leren toepassen. Stage of ‘werknemersvaardigheden’ maken daar deel van uit, maar staan niet op zichzelf.
Meer veelgestelde vragen
Bouwstenen voor een doorlopende leerroute
Bij het ontwikkelen van de bouwstenen horen we graag uw mening. Daarom leggen we regelmatig een bouwsteen voor aan u als experts uit de praktijk. Op 24 maart organiseren we een sessie rond de bouwsteen ‘Stappenplan en ontwerprichtlijnen voor een doorlopende leerroute’.
Meer over deze sessie
Volgende stap wetsvoorstel doorlopende leerroutes: Plenaire behandeling in de Tweede Kamer
6 Februari hebben ministers Van Engelshoven en Slob de nota naar aanleiding van het verslag aan de Tweede Kamer verzonden waarin ze de vragen van de fracties over het wetsvoorstel hebben beantwoord.
Meer over de voortgang
20 / 03
 
Leerlab 'Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn' in Hoogeveen
24 / 03
 
Denk mee over de bouwsteen 'Stappenplan en ontwerprichtlijnen voor een doorlopende leerroute'
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Praktijkvakken vormen een sterke basis in de loopbaan
Met de overgang naar de nieuwe leerweg gaat er vaak veel aandacht naar de theorievakken. Juist het verplichte praktijkvak geeft leerlingen de kans om hun competenties te ontwikkelen, zegt Linda Klont.  
Lees het inspiratievoorbeeld
Leerlab Zorg & Welzijn
Mbo-studenten die gastlessen geven aan vmbo-leerlingen, wijkleercentra waar sámen wordt geleerd in de praktijk en een Vakmanschapsroute. Bij Zorg en Welzijn (Z&W) zijn er al prachtige, succesvolle voorbeelden van projecten waar de vernieuwing in het vmbo echt goed werkt.
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.