LOB in de schijnwerpers | Voortgang wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo | Uw input gevraagd voor het handboek | Klankbordgroep schoolleiders Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
23 januari 2020
Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister

Beste heer/mevrouw,
 

Kader praktijkgericht programma vastgesteld door de minister 
De afgelopen maanden hebben SLO, VO-raad, Platform TL en SPV, in samenwerking met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status praktijkgericht programma willen krijgen moeten voldoen. In dit kader staat bijvoorbeeld dat het programma levensechte opdrachten moet bevatten, die samen met het regionaal bedrijfsleven zijn ontwikkeld en in en buiten de school moeten worden uitgevoerd.
Meer over het kader
LOB in de schijnwerpers
Bij de vernieuwing in het vmbo is een belangrijke taak weggelegd voor Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB). Tijdens een werkconferentie ‘LOB in de schijnwerpers’ werd een tussentijdse balans opgemaakt en wisselden deelnemers ervaringen uit.
Meer over de werkconferentie
Vraag van de maand
We zijn een mavo-havo-vwo school. Mogen we dan ook een doorlopende leerroute met het mbo bieden?
Jazeker. Ook scholengemeenschappen voor mavo-havo-vwo kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw van de theoretische leerweg van het vmbo of de mavo. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Doorlopende routes dragen positief bij aan de keuze voor een vervolgopleiding en de overgang vmbo-mbo.
Meer veelgestelde vragen
Uw input gevraagd voor het handboek Sterk beroepsonderwijs
We werken op dit moment aan het handboek Sterk beroepsonderwijs dat u kunt gebruiken bij de ontwikkeling van uw doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het handboek wordt opgebouwd aan de hand van ‘bouwstenen’: hulpmiddelen, stappenplannen, formats etc. die u direct kunt gebruiken.
Meer over het handboek
Voortgang wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo/ sterk beroepsonderwijs
De Tweede Kamer heeft voor de kerstvakantie schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Vragen over onder andere het versterken van regionale samenwerking en de wijze waarop de ministers de teambevoegdheid en de verantwoordelijkheidsverdeling vmbo-mbo willen regelen. 
Meer over het wetsvoorstel  
Klankbordgroep schoolleiders
23 schoolleiders denken mee over de ontwikkeling van de nieuwe leerweg. Deze schoolleiders zijn afkomstig uit vmbo-scholen, zij zijn verbonden aan verschillende type TL en GL-scholen, zoals categorale mavo, brede school, TL gekoppeld aan avo-school, enz. 
Meer over de klankbordgroep
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Aeres VMBO in Ede werkt aan doorstroming van leerlingen binnen de groene sector
Een derde van de leerlingen van Aeres VMBO Ede stroomt binnen de groene sector door naar het mbo. Een score die Mark Dees, zowel directeur van de vmbo als mbo-locatie, tevreden stemt. 
Lees het inspiratievoorbeeld
Samenwerking tussen CSG Reggesteyn en ROC Twente
CSG Reggesteyn en ROC van Twente werken al een paar jaar samen in een doorlopende leerroute economie, de zogeheten Rijssense Retailroute. Dit schooljaar is dit uitgebreid met een bedrijfscarrousel.  
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.