Aan de slag met een praktijkgericht vak | Feedback gevraagd op bouwsteen 'Ken uw regio' | LOB als basis voor doorlopende leerroutes | Publicaties in de serie 'Wat moet en wat mag?' Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
14 november 2019
Meedenken over de nieuwe leerweg

Beste heer/mevrouw,
 

Denk actief mee over de vormgeving van de nieuwe leerweg
In het kader van het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ wordt er gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe leerweg waarin de huidige gemengde en theoretische leerweg samengaan. Scholen kunnen komende jaren op verschillende manieren actief meedenken over de vormgeving van de nieuwe leerweg. 
Meer over uw actieve deelname
LOB als basis voor doorlopende leerroutes
Hoewel iedereen het belang van LOB onderschrijft is het best nog lastig hier in de school en in de samenwerking tussen vmbo en mbo, concrete invulling aan te geven. Het Expertisepunt LOB biedt hier graag ondersteuning bij. Neem contact op met de regio-contactpersonen.
Meer over de omdersteuning
Vraag van de maand
Is een doorlopende leerroute voor vmbo-tl naar mbo-4 ook mogelijk en zo ja, zijn hier voorbeelden van?
Jazeker. Ook scholen met een vmbo-tl kunnen samen met een mbo-instelling doorlopende leerroutes bieden vanaf de bovenbouw vmbo tot en met een mbo 4 diploma. Deze jongeren vervolgen hun opleiding immers vooral op het mbo. Een voorbeeld is de Talent Ontwikkeling Techniek-route (TOT-route), een doorlopende route van de vmbo-scholen De Uilenhof (Gorinchem), Insula (Dordrecht) en ROC DaVinci (Dordrecht).
Meer veelgestelde vragen
Aan de slag met een praktijkgericht vak
Voor de scholen die een praktijkgericht vak extra-circulair aan (willen) bieden in 2019-2020, zijn er trainingen ontwikkeld. Op de website www.bijscholingvmbo.nl vindt u een bijscholingsaanbod voor o.a. Technologie & toepassing.
Meer over trainingen
Feedback gevraagd op bouwsteen 'Ken uw regio'
Om scholen te ondersteunen bij de versterking van het beroepsonderwijs en bij de ontwikkeling van doorlopende leerroutes, werken we aan een handboek. Het handboek wordt opgebouwd aan de hand van ‘bouwstenen’: hulpmiddelen, stappenplannen, formats etc. die u direct kunt gebruiken.
Meer over het handboek
Publicaties in de serie 'Wat moet en wat mag?'
Er zijn twee nieuwe boekjes verschenen in de serie ‘Wat moet en wat mag?‘. Eén brochure belicht de formele samenwerking tussen vmbo en mbo met een toelichting op de mogelijkheden in het kader van het wetsvoorstel doorlopende leerroutes. De andere publicatie heeft als onderwerp het PTA.
Meer over de publicaties
14 / 01
 
Vernieuwd vmbo als basis voor sterk beroepsonderwijs
   
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Samenwerking Dalton College Dordrecht en ROC
Op het Dalton Vakcollege in Dordrecht is dit jaar een pilot gestart met het keuzevak haarverzorging. Dit onderdeel wordt nu getoetst op het ROC naast de school. Hoe kwam deze samenwerking tot stand?
Lees het inspiratievoorbeeld
Samenwerking mbo en werkveld Zorg & Welzijn
Op de landelijke dag van het platform Z&W werd volop gesproken over verbinding maken en samenwerkingen in de regio. Hoe vinden scholen en praktijk elkaar? En hoe zien die samenwerkingen eruit?
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.