Format samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroutes | Sterker samenwerken; terugblik werkconferentie | Klankbordgroep Schoolleiders nieuwe leerweg Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
10 oktober 2019
Brochure over de samenwerking tussen vmbo en mbo. Wat moet en wat mag?

Beste heer/mevrouw,
 

Succesvolle doorstroom naar mbo
Om de doorstroom naar het mbo zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werken vmbo en mbo steeds meer en intensiever samen. Hier zijn al veel succesverhalen van bekend. Tegelijkertijd is het voor beide onderwijssectoren niet altijd duidelijk binnen welke kaders deze samenwerking vorm kan krijgen. Deze brochure brengt de kaders, en vooral ook de ruimte, voor alle betrokkenen in het vmbo en mbo in beeld.
Bestel de brochure
Format samenwerkingsovereenkomst
Om scholen en instellingen te helpen bij het vormgeven van doorlopende leerroutes is een format van een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld. Dit format voldoet aan de eisen die het wetsvoorstel aan een samenwerkingsovereenkomst voor doorlopende leerroutes stelt. 
Meer over het format
Vraag van de maand
Leerlingen met een vmbo gtl-diploma krijgen straks een wettelijk recht om door te stromen naar het havo wanneer ze eindexamen hebben gedaan in een extra vak. Kan dat ook een praktijkgericht vak zijn?
Ja, dat kan. Met een praktijkgericht vak krijgen de leerlingen brede vaardigheden mee die toegepast worden in het mbo én in het havo. De voorwaarde van het extra vak zal algemeen worden vormgegeven: alle vakken die onderdeel uitmaken van de uitslagbepaling zijn mogelijk. Voor doorstroom is het dus niet nodig dat leerlingen eindexamen hebben gedaan in 8 vakken. 
Meer veelgestelde vragen
Sterk beroepsonderwijs belangrijk voor gezonde arbeidsmarkt
Vertegenwoordigers van diverse Limburgse vmbo’s, mbo’s en gemeenten kwamen op 26 september in Venlo bij elkaar om de actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs met elkaar te bespreken. Er is ingegaan op de kansen en uitdagingen die het landelijke programma biedt.
Meer over de bijeenkomst
Klankbordgroep schoolleiders nieuwe leerweg
90 schoolleiders hebben zich gemeld om zitting te nemen in de klankbordgroep schoolleiders; een klankbordgroep die advies uitbrengt aan OCW over de nieuwe leerweg. In totaal is er plaats voor 20 leden van de klankbordgroep.
Meer over de klankbordgroep
Sterker samenwerken: terugblik werkconferentie
Bij de werkconferentie Sterk Beroepsonderwijs op 23 september jl. verzamelden docenten, teamleiders en schoolleiders uit vmbo en mbo, ondersteuners en branchevertegenwoordigers zich om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen met collega-scholen.
Lees het verslag
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Project Volt!: Waar een wil is, is een doorlopende leerweg
‘Jonge mensen verbinden aan technologie en de beroepen van morgen.’ Deze ambitie van de school ROC Midden Nederland is bij de nieuwbouw meteen aangegrepen om een boost te geven aan technologie en techniek.
Lees het inspiratievoorbeeld
Samenwerking Stella Maris College in Valkenburg en Thermae 2000
Het Stella Maris College in Valkenburg en het bekende kuuroord Thermae 2000 hebben sinds lange tijd een waardevolle relatie met elkaar opgebouwd. Levensecht onderwijs, dat is wat er met de samenwerking beoogd wordt. 
Lees het inspiratievoorbeeld
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.