Samenwerking praktijkonderwijs en mbo | Onderwijsministers onderstrepen belang versterkt beroepsonderwijs | Opdrachtenbank LOB Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
12 september 2019
Doorlopende leerroutes ook voor het VSO

Beste heer/mevrouw,
 

Doorlopende leerroutes ook voor het VSO
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan wettelijk regelen dat vmbo-scholen en mbo-instellingen hun opleidingen als één geheel kunnen aanbieden. Ze streven ernaar om dit najaar een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen. Het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. 
Meer over doorlopende leerroutes
Samenwerking praktijkonderwijs en mbo
De Kamerbrief over de voortgang rondom Sterk beroepsonderwijs besteedt ook aandacht aan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het mbo. Het versterken van het beroepsonderwijs is immers niet beperkt tot de jongeren die starten op het vmbo of op de havo. 
Meer over de samenwerking
Vraag van de maand
Kunnen VSO-leerlingen straks ook doorlopende leerroutes vmbo-mbo volgen?
Ja, het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. Voor het VSO geldt daarbij net als voor VO-scholen dat doorlopende routes altijd in samenwerking met een MBO-instelling moeten worden aangeboden. De verantwoordelijkheid voor examinering en diplomering blijft bij het mbo.
Meer veelgestelde vragen
Onderwijsministers onderstrepen belang versterkt beroepsonderwijs
Maandag 26 augustus hebben ministers Van Engelshoven en Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Sterk beroepsonderwijs. Met de Kamerbrief ‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio’ is het schooljaar 2019 - 2020 geopend.
Meer over de Kamerbrief
LOB-opdrachtenbank
Voor de inrichting en uitvoering van een LOB-programma kan een school gebruik maken van de LOB-opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. De databank bevat meer dan 200 opdrachten met concrete LOB-activiteiten.
Meer over de LOB-opdrachtenbank
23 / 9
 
Werkconferentie Sterk beroepsonderwijs
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Samenwerken met bedrijven en organisaties: Hoe pak je dat aan?
Bij het vak Technologie en Toepassing (T&T) voeren GL en TL-leerlingen opdrachten uit van echte opdrachtgevers. Dat klinkt prachtig, maar waar haal
je die opdrachten vandaan? Hoe leg je contacten met bedrijven en organisaties? En zitten die er eigenlijk wel op te wachten, om leerlingen over de vloer te hebben?
Lees het artikel
’t Rijks in Bergen op Zoom organiseert teamscholing T&T
Het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing (T&T) voor GL en TL
laat leerlingen kennismaken met sectoren waarin technologie een rol speelt. Het T&T team van
pilotschool ’t Rijks in Bergen op Zoom organiseerde een scholingsdag voor collega’s en belangstellende docenten van andere scholen.
Lees het artikel
mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.