Inspirerende werkconferentie Sterk Beroepsonderwijs | Sanitaire- en verwarmingstechnicuskampioen in training | Kamerbrief regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo! Online lezen  |  Afmelden
Sterk beroeps onderwijs
4 juli 2019
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Beste heer/mevrouw,
 

Een makkelijkere doorstroom naar het mbo
De ministerraad heeft ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten. Dit zal het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo.Scholen kunnen vanaf 2020 doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. 
Lees meer over het wetsvoorstel
Inspirerende werkconferentie Sterk Beroepsonderwijs
Op maandag 24 juni kwamen in de ReeHorst in Ede zo’n 150 deelnemers verbonden aan vmbo of mbo bij elkaar voor een werkconferentie in het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs
Lees het verslag
Sanitaire- en verwarmingstechnicuskampioen in training
Sander Damsma van het Deltion College uit Zwolle gaat in augustus meedoen aan WorldSkills 2019 in Kazan bij het wedstrijdonderdeel sanitaire- en verwarmingstechnicus. Hoe bereid je je voor op datgene wat op een wereldkampioenschap voor beroepen komen gaat? Dan ga je natuurlijk op trainingskamp, zoals dat in de topsport ook gebeurt. 
Meer over de voorbereidingen
Kamerbrief regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo
Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.
Lees de Kamerbrief
Ledenenquête krimp & regionale samenwerking
In het kader van het project 'Regionale samenwerking'  is in maart jl. een ledenenquête uitgezet onder VO-besturen die de komende 15 jaar te maken krijgen met tenminste 10% krimp (volgens de DUO-prognoses). In kaart is gebracht de stand van zaken van regionale samenwerking in krimpregio’s.
Meer over het onderzoek
14,9 miljoen euro naar samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen
Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden (denk aan techniek, zorg, infrastructuur en logistiek) krijgen in totaal 14,9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
Lees meer over deze investeringen
Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Informatietechnologie kenmerkend vak voor Krimpenerwaard College
Al sinds 2010 neemt het vak Informatietechnologie (IT) een belangrijke plaats in op het Krimpenerwaard College in Krimpen aan de IJssel. Rector Ad Keller: “De missie van onze school luidt: ‘wij werken samen aan een kansrijke toekomst’.
Lees het artikel
Vakmanschapsroute in Roosendaal
Het Da Vinci College werkt nauw samen met het Kellebeek College. In het vmbo kunnen leerlingen in de vakcolleges Techniek en Zorg & Welzijn al in leerjaar 3 hun praktijkexamen afsluiten. Als ze dat succesvol doen, volgen ze daarna een deel van hun lessen op het mbo. 
Bekijk de video

Fijne vakantie!

Wij wensen u een fijne vakantie en melden ons graag met nieuws in het nieuwe schooljaar. 

mbo raad
 
vo raad
 
aoc raad
stichting platform vmbo
 
platform theoretische leerweg
Contact
Heeft u een vraag over Sterk beroepsonderwijs?
Stuurt u dan een e-mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.